Proje Yayınlar

Actual Medicine
HEMATOLOJİ OLGULARI 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI 2019

 Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Gebelik Döneminde İmatinib Kullanımı

Prof. Dr. Meliha NALÇACI 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Detay

Kronik Miyelositer Lösemide Düzenli İmatinib Kullanımının Önemi

Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Aydın

Detay
HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 4 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 4 2019

Multipl Miyelom Tedavisinde Lenalidomidin Yeri ve Lenalidomid Tedavisinin Yönetimi

Prof.Dr. Rıdvan ALİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Bursa


Detay
HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 3 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 3 2019

Bortezomib Bazlı İndüksiyon ve Tandem Otolog Nakil Sonrasında Nüks Gelişen Multipl Miyelom/Amiloidozis Hastasında Lenalidomid/Deksametazon ile 

Uzun Dönemli Remisyon

Prof.Dr. Birol GÜVENÇ • Uzm.Dr. Hüseyin Derya DİNÇYÜREK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Adana

Detay
HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 2 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 2 2019

Otolog Nakil Adayı Olmayan Multipl Miyelom Hastasında Şiddetli Biyokimyasal Relaps ve Sonrasında Lenalidomid’in Etkinliği

Prof.Dr. Nil GÜLER

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Denizli


Detay
MN HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 1 2018

MN HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 1 2018

Böbrek Yetmezliği Olan Multipl Miyelom Hastasında Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Dirençli / Nüks Hastalıkta Lenalidomid / Deksametazon’un Güçlü Etkinliği

Prof.Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN

Medicalpark İzmir Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu

 

Detay
ERS 2018 Paris

ERS 2018 Paris

Avrupa Solunum Derneği’nin (European Respiratory Society-ERS) 15-19 Eylül tarihleri arasında Paris’te gerçekleşen 28. uluslararası yıllık kongresini 134 ülkeden 22.507 katılımcı ve ülkemizden de 451 hekim takip etti.

Dünyada göğüs hastalıkları alanında en büyük ve en seçkin platformlardan biri olarak kabul edilen ERS’nin bu yılki kongresinde tüberküloz, akciğer kanseri, akut ve kronik solunum yetmezliği, uykuda solunum bozuklukları, interstisyel akciğer hastalıkları, pnömoni, kistik fibrozis, astım ve KOAH gibi hastalık alanları spektrumunda bilim ve eğitimdeki en son gelişmeler kongre katılımcıları ile paylaşıldı.

Detay
Olgularla AKO

Olgularla AKO

İÇİNDEKİLER

1 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap                                  

Uzm.Dr. Soner Demirbaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

10 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap  

Uzm.Dr. Evren Canel Karakaş

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul

15 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap Olgusu

Uzm.Dr. Esma Ceylan Cantepe

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Malatya

21 Allerji Kliniğinde Bir Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap Olgusu

Doç.Dr. Bülent Bozkurt

Lokman Hekim Üniversitesi Etlik Lokman Hekim Hastanesi  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara


Detay
Olgularla Respiroloji C1 S3 2018

Olgularla Respiroloji C1 S3 2018

İÇİNDEKİLER

44 Post-op Komplikasyonlar: Üçü Bir Arada

Post-op Complications: Three in One

Uzm.Dr. Sabri Serhan OLCAY

Burdur Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Burdur 

48 Amfizemli Bir Olguda Sıradışı Semptomlar: Chiliaditi Sendromu  

Extraordinary Symptoms in a Patient with Emphysema: Chiliaditi Syndrome                               

Uzm.Dr. Münevver MERTSOYLU AYDIN

Özel T.T.S.İ.S. Kızılay Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kayseri 

53 EBUS-TBİA ile Tanı Alan Karsinoid Tümör Olgusu

A Case of Carcinoid Tumor Diagnosed by EBUS-TBNA

Uzm.Dr. Ayperi ÖZTÜRK

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Pulmonoloji Kliniği, Ankara

57 Bir Ailede Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks Öyküsü: Birt-Hogg-Dubé Sendromu

Recurrent Spontaneous Pneumothorax History in a Family: Birt-Hogg-Dubé Syndrome

Dr. Dilek KARADOĞAN*, Osman YILMAZ**, Dr. Hüseyin KOŞAK*, 

Dr. Maksude Esra KADIOĞLU***, Dr. Yavuz METİN***, Dr. Kerim TÜLÜCE****, 

Doç.Dr. Serdar CEYLANER*****, Dr. Songül ÖZYURT*, Dr. Bilge YILMAZ KARA*, 

Prof.Dr. Ünal ŞAHİN*, Prof.Dr. Adile Berna DURSUN******

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Rize

** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem Öğrencisi, Rize

*** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Rize 

**** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Rize

***** Intergen Genetik Tanı ve Uygulama Merkezi, Ankara

****** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları ABD, Rize

Detay
KOAH Tedavisinda İnhaler Kortikosteroidlerin Yeri:

KOAH Tedavisinda İnhaler Kortikosteroidlerin Yeri:

EDİTÖRDEN

Prof.Dr. Sibel NAYCI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

İlk-orta-lise eğitimini İstanbul Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Göğüs hastalıkları ihtisasını İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Has­tanesi’nde 1997 yılında tamamlayıp, göğüs hastalıkları uzmanı oldu. 1997-1998 yılları arasında Ankara Emek Verem Savaş Derneği, 1998-1999 yıllarında Tekirdağ Göğüs Has­ta­lık­ları Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı. 1999 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakülte­si Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na Kurucu Öğretim Üyesi-Yar­dımcı Doçent olarak atandı. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör unvanını aldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Toraks Derneği (TTD), European Respiratory Society (ERS) ve American Thoracic Society (ATS) mesleki üyesidir. Türk Toraks Derneği’nde Çukurova Şube Sekreterliği, KOAH Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 18. Yıllık Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı, 13. ve 14. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevleri yürütmüştür.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu ve Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Eğitim Programları Planlama Komisyonu gibi eğitim kurullarında görev almıştır.

2010 yılından bu yana Mersin İl Sağlık Müdürlüğü-Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol (GARD) Kurulu Üyeliği resmi görevlerini sürdürmektedir.

Bilimsel ilgi alanı ve akademik çalışmaları özellikle KOAH ve astım üzerine olup, bu alanda çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayını mevcuttur ve uluslararası klinik araştırma projeleri yürütmektedir. Göğüs hastalıkları alanında pek çok bilimsel dergide hakemlik ve danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Detay
Kronik Miyeloid Lösemide 60 Soru 60 Cevap

Kronik Miyeloid Lösemide 60 Soru 60 Cevap

Kronik Miyeloid Lösemi ve İmatinib Mesilat

Detay
Astımda Merak Edilenler

Astımda Merak Edilenler

İÇİNDEKİLER

4 Un Allerjisine Bağlı Gelişen Mesleki Astım Olgusu

Uzm.Dr. Metin KEREN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin İmmünoloji ve Allerji Kliniği, İstanbul

9 Zor Astım: Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis Olgusu

Uzm.Dr. Burcu BARAN KETENCİOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kayseri

14 Anti-IgE Tedavisi ve Pulmoner Rehabilitasyon ile Kontrol Sağlanabilen Ağır Persistan Astım Olgusu

Uzm.Dr. Özlem ŞENGÖREN DİKİŞ, Doç.Dr. Tekin YILDIZ, Uzm.Dr. Seyhan US DÜLGER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

22 Kombinasyon Tedavisi ve Tam / İyi Kontrol

Uzm.Dr. İsmail Selçuk ACAR

Tire Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

27 Astım Akut Atak ve Bronşektazi Birlikteliği

Uzm.Dr. Erkan KURTARAN

Kilis Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kilis

Detay
Olgularla Respiroloji C1 S2 2018

Olgularla Respiroloji C1 S2 2018

İÇİNDEKİLER

21 Bir Olgu ile Soliter Pulmoner Nodül 

Solitary Pulmonary Nodule with a Case

Uzm.Dr. Evren Canel KARAKAŞ

İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul

26 Yakın Tarihte Hemorajik İnme Geçiren Olguda Gelişen Masif Pulmoner Embolinin Kateter Aracılı Trombolizisle Tedavisi 

Catheter-Directed Thrombolytic Treatment of  Massive Pulmonary Embolism in a Patient with Recent Hemorrhagic Stroke

Uzm.Dr. Serhat EROL*, Uzm.Dr. Evren ÖZÇINAR**, Uzm.Dr. Kutay VURGUN***, Doç.Dr. Aydın ÇİLEKDAĞ*, Prof.Dr. Akın KAYA*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

31 Endobronşiyal Metastaz ile Başvuran  Germ Hücreli Tümör Olgusu 

Patient with Germ Cell Tumor and Endobronchial Metastasis

Uzm.Dr. Serhat EROL*, Uzm.Dr. Orhan AKKAYA**, Prof.Dr. Akın KAYA*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

** Tarsus Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, Tarsus

34 Kaviter Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Özofagoplevral Fistüllü Olgu

A Rare Cause of Cavitary Lung Disease: Esophagopleural Fistula Case

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ARPAĞ

Batman Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Batman

40 Akciğer Kanserini Taklit Eden İnvazif Sellüler Schwannoma Olgusu

Invasive Cellular Schwannoma Mimicking Lung Cancer: A Case Report 

Uzm.Dr. Halil İbrahim YAKAR*, Uzm.Dr. Serkan GÜNGÖR**, 

Uzm.Dr. Zuhal KUŞ SİLAV***,  Prof.Dr. Hatice SINAV USLU**, Prof.Dr. Erkan CEYLAN*

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

  *** Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Detay
ATS 2018 San Diego, CA

ATS 2018 San Diego, CA

American Thoracic Society 

ATS 2018 KONGRESİ’NİN ARDINDAN

18-23 Mayıs 2018

 

2 Editörden

3 ATS 2018 Kongresi’ne Bakış

4. KLİNİK ARAŞTIRMALARDAN İLK SONUÇLAR

KOAH Hastalarında Çift Etkili Yeni Bir Bronkodilatör: 

AZD8871’in Faz 2a Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Çalışması

5 KOAH Ataklarını Azaltmada “Düşük Doz” Teofilin Kullanımı:  

Pragmatik Çok Merkezli Randomize Plasebo Kontrollü Çalışma

6 AETHER Faz II Çalışmasının KOAH Sonuçları:

Akut Şiddetli Ataklarda Oral P38 İnhibitörü Acumapimod Tedavisinin Etkinliği

7 KOAH ve Kardiyovasküler Riski Olan Hastalarda Majör Kardiyovasküler Olay ve KOAH Ataklarına Aclidinium Bromide’in Etkisi (ASCENT)

8 LIBERTY ASTHMA VENTURE Çalışması: Etkinlik ve Güvenlik Sonuçları

9 Hispanik Çocukların İnhaler Kortikosteroid Tedavisine Duyarlılığı: 3 Çalışmanın Meta-analizi

10 Orta-Şiddetli Kontrolsüz Astım Hastalarında 

Tralokinumab’ın Eozinofilik Havayolu Enflamasyonuna Etkisi: MESOS Çalışması

11 İnsan Solunum Sistemi Sinsityal Virüsü’nde (RSV) Oral RV521’in Güvenlik ve Etkinliği: Faz 2a Çalışması

12 ATS 2018 Solunum Sağlığı Ödülleri 

13 ATS 2018 BEAR Cage Ödülü 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması 

Detay
Olgularla Respiroloji C1 S1 2018

Olgularla Respiroloji C1 S1 2018

İÇİNDEKİLER

1 İnfektif Endokardit Tanılı Hastada  Pulmoner Tutulum

Pulmonary Ingestion in Patient with Infective Endocarditis

Uzm.Dr. Gamze ÇAVUŞOĞLU

Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

5 Nadir Bir Öksürük Nedeni: Hamman Sendromu

An Unusual Cause of Cough: Hamman’s Syndrome

Uzm.Dr. Mehmet ÜNLÜ

Özel Medikent Hastanesi Lüleburgaz, Kırklareli

10 Göğüs Duvarı Tüberkülozu

Chest Wall Tuberculosis

Yrd.Doç.Dr. Muzaffer SARIAYDIN

Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

13 Akciğerde Kitleyi Taklit Eden Tüberküloz Olgusu: Unutulmaması Gereken Eski Bir Düşman

A Case of Tuberculosis Imitating Mass in the Lung: An Old Enemy That Must Not Be Forgotten

Uzm.Dr. Pınar MUTLU, Prof.Dr. N. Arzu MİRİCİ, Dr. Şahinur Aycan ALKAN

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çanakkale 

17 Astım-KOAH Overlap 

Asthma-COPD Overlap

Uzm.Dr. Murat CİRİT

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Detay