Proje Yayınlar

Actual Medicine

2020 Uzaktan Erişimli 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi'ne Bakış

EDİTÖRDEN

Prof.Dr. Yonca AYDIN AKOVA, FEBO

Bayındır Hastanesi Göz Kliniği Direktörü

Güney Afrika’nın Capetown kentinde yapılması planlanan 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi COVID-19 pandemisi nedeniyle tamamen sanal olarak WOC 2020 E- Kongresi olarak yapıldı. Bu toplantının bilimsel programı tüm dünyadaki 182 Göz Hastalıkları Derneği ve 45 Göz Hastalıkları Alt Uzmanlık Derneği, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere göz sağlığı ile ilgili çok sayıda kuruluşun aktif katılımıyla düzenlendi. Toplantıya 150’den fazla ülkeden çok sayıda göz hekimi katıldı. Üç gün süren toplantıda çok sayıda panel, endüstri destekli oturumlar, alt uzmanlık (subspecialty) toplantıları, sözel sunumlar, poster sunumları ve kurslar yer aldı. Bu toplantılarda dünyanın her köşesinden konularında uzman bilim adamları ve cerrahlar konuşmacı olarak yer aldı. Toplantı içerikleri önceden kaydedilerek toplantı sonrası 3 ay süreyle ulaşılabilir ve izlenebilir şekilde kullanıma açıldı. Bu nedenle toplantı içeriğinin, katılımcıların özellikle de genç göz hekimlerinin yararlanma oranını çok arttıracağı öngörülüyor.

Toplantıda oftalmolojinin her alanındaki yeni gelişmeler gözden geçirildi. Refraktif ve katarakt cerrahisinde yeni teknikler, EDOF ve multifokal göz içi lensleri, glokom tanı ve tedavisi ve cerrahisinde yenilikler, oküler yüzey hastalıklarında tanı ve tedavide yenilikler, kornea enfeksiyonları, keratokonus cerrahi tedavisi ve kornea cerrahi tekniklerindeki yenilikler, yapay zeka ve oftalmolojide kullanımı, orbital enfeksiyon ve inflamasyonlar, tiroid orbitopati ve oküloplastik cerrahideki yenilikler önde gelen panel toplantılarıydı.

Pediyatrik oftalmoloji alanında pediyatrik katarakt, glokom, pediyatrik kornea ve retina oturumlarının yanı sıra miyopi yönetimi paneli dikkat çekici toplantılardı.

Retina konusunda özellikle yaşa bağlı maküla dejeneransının tanı ve tedavisindeki yenilikler, OKTA’nın retina hastalıklarında kullanımı, medikal retinada ve vitreoretinal cerrahideki son gelişmeler tartışıldı.

WOC 2020 E-Kongre bülteni içeriğinde yer alan miyopi yönetimi, kontakt lensler/terapötik kontakt lensler, oküler yüzey hastalıkları-kornea cerrahisi, glokom, katarakt ve refraktif cerrahi konularındaki panellerin içerikleri ve güncel bilgiler konularında uzman hocalarımız tarafından özetlenerek sunulmuştur.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.