Proje Yayınlar

Actual Medicine
Olgularla Respiroloji C1 S2 2018

Olgularla Respiroloji C1 S2 2018

İÇİNDEKİLER

21 Bir Olgu ile Soliter Pulmoner Nodül 

Solitary Pulmonary Nodule with a Case

Uzm.Dr. Evren Canel KARAKAŞ

İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul

26 Yakın Tarihte Hemorajik İnme Geçiren Olguda Gelişen Masif Pulmoner Embolinin Kateter Aracılı Trombolizisle Tedavisi 

Catheter-Directed Thrombolytic Treatment of  Massive Pulmonary Embolism in a Patient with Recent Hemorrhagic Stroke

Uzm.Dr. Serhat EROL*, Uzm.Dr. Evren ÖZÇINAR**, Uzm.Dr. Kutay VURGUN***, Doç.Dr. Aydın ÇİLEKDAĞ*, Prof.Dr. Akın KAYA*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

31 Endobronşiyal Metastaz ile Başvuran  Germ Hücreli Tümör Olgusu 

Patient with Germ Cell Tumor and Endobronchial Metastasis

Uzm.Dr. Serhat EROL*, Uzm.Dr. Orhan AKKAYA**, Prof.Dr. Akın KAYA*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

** Tarsus Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, Tarsus

34 Kaviter Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Özofagoplevral Fistüllü Olgu

A Rare Cause of Cavitary Lung Disease: Esophagopleural Fistula Case

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ARPAĞ

Batman Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Batman

40 Akciğer Kanserini Taklit Eden İnvazif Sellüler Schwannoma Olgusu

Invasive Cellular Schwannoma Mimicking Lung Cancer: A Case Report 

Uzm.Dr. Halil İbrahim YAKAR*, Uzm.Dr. Serkan GÜNGÖR**, 

Uzm.Dr. Zuhal KUŞ SİLAV***,  Prof.Dr. Hatice SINAV USLU**, Prof.Dr. Erkan CEYLAN*

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

  *** Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Detay
Olgularla Respiroloji C1 S1 2018

Olgularla Respiroloji C1 S1 2018

İÇİNDEKİLER

1 İnfektif Endokardit Tanılı Hastada  Pulmoner Tutulum

Pulmonary Ingestion in Patient with Infective Endocarditis

Uzm.Dr. Gamze ÇAVUŞOĞLU

Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

5 Nadir Bir Öksürük Nedeni: Hamman Sendromu

An Unusual Cause of Cough: Hamman’s Syndrome

Uzm.Dr. Mehmet ÜNLÜ

Özel Medikent Hastanesi Lüleburgaz, Kırklareli

10 Göğüs Duvarı Tüberkülozu

Chest Wall Tuberculosis

Yrd.Doç.Dr. Muzaffer SARIAYDIN

Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

13 Akciğerde Kitleyi Taklit Eden Tüberküloz Olgusu: Unutulmaması Gereken Eski Bir Düşman

A Case of Tuberculosis Imitating Mass in the Lung: An Old Enemy That Must Not Be Forgotten

Uzm.Dr. Pınar MUTLU, Prof.Dr. N. Arzu MİRİCİ, Dr. Şahinur Aycan ALKAN

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çanakkale 

17 Astım-KOAH Overlap 

Asthma-COPD Overlap

Uzm.Dr. Murat CİRİT

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Premenopozal Osteoporoz

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr. Dilşad SİNDEL

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:4 Sayı:3 Ocak 2019

Premenopozal Osteoporoz klinik pratikte gerek tanı gerekse tedavisinde en çok zorlanılan hasta gruplarından birisini oluşturmaktadır. Çünkü bu alandaki tüm tanısal testler ve anti-osteoporotik tedaviler postmenopozal kadınlara yöneliktir. Bu durum da kemik dansitometresinin yanlış değerlendirilmesi başta olmak üzere, özellikle sekonder bir nedenin bulunamadığı olguları ortada bırakmakta ya da yıllarca gereksiz ilaç tedavilerinin uygulanmasına neden olmaktadır.

Bu sayımızda premenopozal osteoporozu ele alarak klinik pratiğinizde yararlı olacak güncel bilgileri, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dilşad Sindel’in katkılarıyla derledik.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Tiroid Hastalıkları ve Osteoporoz

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Dr. Manju CHANDRAN

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:4 Sayı:2 Ekim 2018

Tiroid hastalıkları ülkemizde ortalama %30 gibi oldukça yüksek bir oranda görülüyor; diğer bir deyişle, her üç kişiden birinde tiroid problemi var! Tiroid hastalıkları gibi kadınları seven osteoporoz ise dört kadının birinde görülüyor. Bu ülkede hekimlik yaparken sık karşılaştığımız bir problem olan tiroid hastalıkları ile kemik sağlığı, osteoporoz ve buna bağlı kırıkların ilişkisi konusunda bir bilgi eksikliği olduğu açık.

Tiroid hormonunun iskeletin büyüme vegelişmesi sırasında çok önemli bir rolü olduğu iyi bilinmekle birlikte, erişkin kemikteki etkileri konusundaki çalışmalar yetersiz. Tiroid hastalıkları başlığı altında hipertiroidi, hipotiroidi, subklinik hiper ve hipotirodi ve TSH’ı baskılamak için verilen T4 hormonunun iyatrojenik olarak osteoporoz ve kırıklar üzerindeki etkilerini irdelemek ve bu konudaki güncel literatürü gözden geçirmek amacıyla bu sayımızı tiroid hastalıkları ve kemik sağlığına ayırdık.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklar ve Osteoporoz

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Doç.Dr. Radmila MATİJEVİC

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:4 Sayı:1 Nisan 2018

Enflamatuvar romatizmal hastalıkların prototipi olan Romatoid Artrit osteoporoza neden olan hastalıkların başında geliyor. Ülkemizde %1 görülme oranı ile oldukça sık rastlanan bir hastalık olan romatoid artitin osteoporoz ve kırıklara neden olması kortikosteroid kullanımından bağımsız faktörlerle de ilişkili; dolayısı ile romatoid artrit tek başına kırık riskini arttıran bir faktör olarak dikkati çekiyor!

Bu sayımızda enflamatuvar romatizmal hastalıklarda görülen osteoporoz konusunu tartışmak için Uluslararası Osteoporoz Vakfı’ndan (IOF) çalışma arkadaşım Sırbistan Novi Sad Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Romatolog Doç.Dr. Radmila Matijevic’i konuk etmekten mutluluk duyuyorum.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Yaşlanan Dünyanın Güncel Sorunu ''Düşmeler ve Kırıklar''

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:3 Sayı:2 Aralık 2017

Dünya nüfusu yaşlanıyor ve yaşlıların sorunları giderek daha fazla önem kazanıyor. Genç bir ülke olarak bilinen Türkiye’de ortalama yaşam süresi kadınlarda 80, erkeklerde 75 olarak belirlendi. Yaşları 65’in üzerinde olan nüfusumuz 2030’da ülke nüfusunun onda birinden fazlasını oluşturacak ve toplam nüfusun artış hızının beş katı hızla artacaktır. Doğal olarak yaşlının en büyük sorunu düşmeler ve buna bağlı kırıklar öncelikli konumuz haline geldi. Bu sayımızda branşımızda geriatri alanında değerli çalışmaları bulunan hocamız Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal’ı konuk ederek “Düşmeler ve Kırıklar” konusunda bir değerlendirme ve güncelleme yapmak istedik.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoporotik Kalça Kırıkları

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr. İ. Remzi TÖZÜN

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:3 Sayı:1 Eylül 2017

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de osteoporoz ve ona bağlı kırıklar gün geçtikçe artıyor. Osteoporotik kırıklar en sık omurga, el bileği ve kalçada görülür. Radyografik görüntüleme ile yapılmış çalışmalarda tüm vertebral deformitelerin insidansı; kalça kırıklarının yaklaşık 3 katıdır ve vertebra kırıklarının yalnızca 1/3’ü teşhis edilebilmektedir. Bu kırıklar arasında kalça kırıkları %30’lara varabilen mortalite oranı, kırık sonrası morbiditeler ve yatağa bağlı kalma nedeniyle en fazla sosyoekonomik yük getiren kırıklar olarak dikkati çekmektedir. Ülkemizde ortalama ömür süresinin uzaması, 70 yaşından sonra görülme sıklığı dramatik olarak artan kalça kırıklarını daha önemli bir sağlık problemi haline getirmiştir. Kalça kırıklarının tedavisi cerrahi olduğundan gerek operasyonun planlanması gerekse anti-osteoporotik tedavilerin uygulanma süreci ortopedi ve travmatoloji uzmanları tarafından yönetilmektedir. Ancak osteoporoz tedavisi ve kırık iyileşmesi arasında kemik mikro-çevresindeki olumlu ya da olumsuz olabilecek etkileşimler, kırıklı hastaların tedavisinde bazen gereksiz gecikmelere neden olabilmektedir.

Konuya açıklık getirmek amacıyla bu sayımızda kendisi ile pek çok projede beraber çalışma fırsatını bulduğum değerli hocam Prof.Dr. Remzi Tözün’ü konuk etmekten onur duyuyorum.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Kemik ve Glukoz Metabolizmasının Mutsuz Evliliği: DİYABETOPOROZ

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr. Dilek GOGAS YAVUZ

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:2 Sayı:3 Aralık 2016

Son yıllarda diyabet ve osteoporoz birlikteliği “Diyabetoporoz” olarak adlandırılmakta ve bu başlık altındaki yayınlar ve araştırmalar giderek yoğunluk kazanmaktadır. Bu terimi ilk kez Uluslararası Osteoporoz Vakfı (IOF) Diyabet ve Kemik Çalışma Grubu’ndan Prof. Dr. Serge Ferrari ortaya atmış ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Glukoz, yağ ve kemik metabolizması arasındaki karmaşık ilişki kırık riskinin artması ile sonuçlanmaktadır. Yakın zamana kadar osteoporoz ve ona bağlı kırıkların daha çok tip 1 diyabet ile ilişkili olduğu düşünülürdü. Ancak günlük klinik pratiğimizde sık gördüğümüz bir hasta profili, aslında tip 2 diyabetin de kemikler için tehdit oluşturduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Bu hasta profili şöyleydi: Orta yaşlı, obez, kronik tip 2 diyabeti olan, kemik yoğunluğu ölçümlerine göre osteoporozu olmayan ancak düşük enerjili travmaya bağlı kırık geçiren hastalar. Bu hastaların gerek beden kitle indekslerinin, gerekse kemik yoğunluğu ölçümlerinin yüksek olması nedeni ile kırık risklerinin düşük olduğu sanılsa da hasta karşımıza bir frajilite kırığı ile gelebiliyordu. Metabolik sendroma bağlı obezite ve glukoz metabolizmasında bozukluk ve bunların kemik metabolizmasını olumsuz etkilemesi nedeniyle tip 2 diyabette de artmış kırıkların varlığı bu konudaki araştırmalara hız kazandırdı. Konuyu daha ayrıntılı ele almak için IOF’de birlikte çalıştığım değerli arkadaşım, Marmara Üni ver sitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz’u bu konudaki yorumlarını almak üzere konuk etmekten mutluluk duyuyorum.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Diş Hekimlerinin ve Osteoporozla Uğraşanların Buluşma Noktası:

''Çene Osteonekrozu''

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr. Özen Doğan ONUR

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:2 Sayı:2 Eylül 2016

Bifosfonat kullanan hastalarda Çene Osteonekrozu’ nun ilk kez 2003 yılında bildirilmesi ile osteoporoz tedavisinde ağız ve diş sağlığının önemi ortaya çıktı. Son yıllarda yalnızca bifosfonatlar ile değil, bir diğer antirezorptif ajan olan denosumab kullanımı ile de görülmesiyle artık “İlaca Bağlı Çene Osteonekrozu” terimi kullanılmaya başlandı.* Multidisipliner olarak yaklaşılması gereken bir konu olan osteoporoz tedavisi ve çene osteonekrozları konusundaki bilgi birikiminin yeterli olduğu söylenemez. Bu sayımızda özellikle biz fiziatristlerin klinik pratiğinde oldukça sık reçete edilen osteoporoz ilaçları ve çene kemiği osteonekrozu ilişkisini ele alarak konuya güncel bir bakış açısı getirmek istedik. Bu vesile ile çene osteonekrozları konusunda oldukça engin bir deneyimi ve olgu serisi olan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğre tim Üyesi Prof.Dr. Özen Doğan Onur’u konuk etmekten mutluluk duyuyoruz.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Kırık tahmin gücünü arttıran yepyeni bir parametre:

Trabeküler Kemik Skoru (TBS)

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr. Didier HANS

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:2 Sayı:1 Mayıs 2016

Osteoporotik kırık riskini en doğru şekilde belirlemek için arayışlar sürüyor. Frajilite kırıklarının %50’den fazlasının henüz osteoporoz sınırına gelmemiş düşük kemik yoğunluğu olanlarda görüldüğü anlaşıldığından beri kırık riskini daha iyi tahmin eden parametreler üzerinde çalışılıyor. Kemik yoğunluğu ve FRAX’ın kırık tahmin gücünü artıran yepyeni bir parametre olan trabeküler kemik skoru (Trabecular Bone Score) ise kırık riskinde trabeküler kemik kalitesinin etkisini ortaya koyuyor. Ülkemizde henüz kullanılmayan ancak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde pilot olarak başlattığımız trabeküler kemik skoru (TBS) uygulamasının babası sayılan Profesör Didier Hans ile Malaga’da ESCEO kongresi sırasında görüştük. Profesör Hans, İsviçre Lozan Üniversite Hastanesi’nde Kemik ve Eklem Araştırma Merkezi’nin başkanı ve kemik teknolojileri ile ilgili Medimaps Grup’un CEO’su olarak görevini sürdürüyor. Bu sayımızda, kemik görüntüleme tekniklerinde dünyanın sayılı uzmanları arasında bulunan arkadaşım Didier Hans’ı konuk etmekten mutluluk duyuyorum.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Gizemli Vertebra Kırıkları

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr Fahri ERDOĞAN

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:1 Sayı:3 Aralık 2015

Bu yılın son sayısında osteoporoza bağlı kırıkları ortopedist gözüyle değerlendirmek için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fahri Erdoğan’ı konuk ediyorum. Fahri Hoca, başarılı akademik hayatı ve ameliyatlarının yanı sıra, Karayibler’den Kızıldeniz’e kadar uzanan bir coğrafyada yelken, dalış hocalığı ve su altı fotoğrafçılığı gibi hobilerine de zaman ayırmasını bilen bir akademisyen ve bu yönüyle de çoğu meslektaşımıza örnek oluyor. Fahri Hoca ile yıllardır süregelen dostluğumuzun yanı sıra pek çok projede birlikte çalıştık. Kendisiyle osteoporotik kırıklar üzerinde konuştuk ve diğer kırıklara göre hala gizemini koruyan vertebral kırıklar üzerinde durduk.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoporozda Yüksek Riskli Hastaya Yaklaşım ve Kırık Riski Değerlendirmesi

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Ülkü AKARIRMAK

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:1 Sayı:2 Eylül 2015

Osteoporozda yüksek kırık riskli hastaya ulaşmak ve tedavi etmek Osteoporozlu hastaya yaklaşımda ve kırıkları önleme çalışmalarında tüm dünya ülkelerinin kabul ettiği bir yaklaşım biçimidir. Ancak ülkemizde bunun tam olarak anlaşılabildiğini söylemek henüz mümkün değildir. Klinik pratikte de sıklıkla gözlemlediğimiz gibi sadece düşük kemik mineral yoğunluğu olup başka hiçbir klinik risk faktörü bulunmayan, yani oldukça düşük kırık riski olan kişiler yıllarca gereksiz tedavilere maruz kalmaktadır. Bilimsel olarak 2 yılda bir yapılması önerilen ancak ülkemizdeki geri ödeme şartları gereği yılda bir yaptırılan kemik yoğunluğu ölçümlerinin tedavi kararında tek belirleyici olması ne kadar sağlıklıdır? Bu sayımızda bu konuları irdeleyeceğiz, kırık riski değerlendirmesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 2008 yılında geliştirdiği kırık aracı FRAX’ı ele alacağız.

Detay
Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni

İlk Osteoporotik Kırığı Yakalamak ve İkinci Kırığı Önlemek

Capture the Fracture

EDİTÖR Prof.Dr. Şansın TÜZÜN

KONUK YAZAR Prof.Dr. Yeşim KİRAZLI

Osteoviva Kemik Koruma Bülteni Cilt:1 Sayı:1 Nisan 2015

İlk sayımızda Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yeşim Kirazlı’yı konuk ediyoruz. Yeşim Hoca ile bir süre IOF (International Osteoporosis Foundation) da birlikte çalıştık ve kendisiyle bir çok uluslararası, çok merkezli osteoartrit ve osteoporoz çalışmalarında görev aldık. Yeşim Hoca iyi bir akademisyen ve klinisyen olmasının yanı sıra Ege Üniversitesi’nde giderek artan idari görevlerini de başarı ile yürüten, bunun yanında, yüzünden hiç kaybolmayan gülümsemesi ve zarafeti ile arkadaşım olmasından gurur duyduğum bir kişidir. Bu sayımızda kendisi ile IOF’da halen önemli bir gündem oluşturan ve ülkelerin sağlık politikalarının oluşturulmasında giderek önem kazanan “İlk osteoporotik kırığı yakalamak ve ikinci kırığı önlemek” konusunda konuşacağız.

Detay
Herediter Anjiyoödem Olgu Sunumları

Herediter Anjiyoödem Olgu Sunumları

EDİTÖRDEN

Nadir hastalıklar sayıca çok az kişide görülmekle beraber genellikle kronik, ilerleyici ve küratif tedavisi olmayan hastalıklardır. Nadir olmaları çoğu hastalık için o konuda yeterli bilgi ve deneyimin olmaması sonucunu doğurmakta olduğundan bu hastalıklar “yetim hastalıklar” olarak isimlendirilmektedir. Bu hastalıklara sahip kişiler ömürleri boyunca gerek tanı almakta gerekse doğru takip ve tedaviyi görmekte büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Sürekli mücadele vermek zorunda olmaları nedeniyle hastalığın kendi yükü dışında psikolojik ve sosyal açıdan da çok fazla etkilenmektedirler. Neyse ki bu tip hasta lıkların bir kısmında son yıllarda yüz güldürücü gelişmeler olmuş, yapılacak doğru uygulamalar sonucu hastaların daha kaliteli ve daha az sorunlu bir yaşama sahip olabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Herediter anjiyoödem 1/10.0001/50.000 civarında olan görülme sıklığı ile nadir hastalıklar sınıfına ait bir hastalıktır. Otozomal dominant bir kalıtımla ebeveynden çocuklarına aktarılan bu hastalıkta klinik belirtiler genellikle çocukluk veya adölesan yıllarında başlamakta ve değişen sıklıkta gelen ataklar şeklinde seyretmektedir. Ataklar ekstremite, yüz/başboyun şişmesi, karın ağrısı ya da larinks şişmesi şeklinde kendini gösterebilir. Hastalığın tehlikeli yanı larinks şişmesi ile hayatı tehdit etmesidir. Bu nedenle tanı gecikmesinin doğuracağı tehlike çok yüksektir. Ne yazık ki herediter anjiyoödem tanısının konabilmesi batı ülkelerinde ortalama 12 yıla ülkemizde ise 22 yıla kadar uzayabilmektedir. Tanı gecikmesinin en önemli nedenleri hekimler arasında hastalık hakkındaki tanınırlık düzeyinin düşüklüğü ve hastalık belirtilerinin diğer bazı hastalıklarla kolaylıkla karıştırılmasıdır. Boğaz şişmeleri allerjik anjiyoödem zannedilerek tedavi edilmekte, karın ağrısı atakları ise akut cerrahi aciller ile ya da özellikle ülkemizde FMF ile karıştırılabilmektedir. Oysa herediter anjiyoödemin tedavisi için son yıllarda önemli gelişmeler olmuş ve yeni takip ve tedavi araçlarıyla hastalar çok daha verimli ve kolay bir hayat yaşama şansına kavuşabilmişlerdir. Bu bakımdan hastalık farkındalığının arttırılması önemli bir zorunluluktur.

Bu özel sayıda, farklı olgu örnekleriyle herediter anjiyoödemin önemli yönlerini ve özellikle tedavideki güncel gelişmeleri tartışarak meslektaşlarımızın dikkatine sunmayı amaçladık. Değerli gayretleri için yazar arkadaşlarıma, titiz ve nazik yardımları için Medical Network Yayın İlişkileri Müdürü Sn. Jülide Pirecioğlu’na ve ayrıca destekleri için Centurion Pharma Pazarlama Müdürü Sn. Filiz Bitirgen’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr. Suna Büyüköztürk

Ocak 2017

Detay
Nöromusküler Hastalıklar Olgu Sunumları

Nöromusküler Hastalıklar Olgu Sunumları

EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım,

İntravenöz immünoglobulin (İVİg), tıbbın pek çok alanında çeşitli inflamatuvar ve otoimmün hastalıklarda başarı ile kullanılmaktadır. Nöroloji alanında özellikle nöromusküler hastalıklarda, multisentrik çalışmalar sonucunda tedavi kılavuzlarındayerini almıştır.

Medical Network Nöromusküler Hastalıklar Olgu Sunumları dergisinde bazı önemli nöromusküler hastalıklarda İVİg kullanımı olgular eşliğinde sunulmuştur. GuillainBarré sendromu (GBS), kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP), multifokal mo tor nöropati (MMN) ve miyastenia gravis (MG) olguları sunularak kanıta dayalı tıp çerçevesinde hem ilgili hastalık larla ilişkili güncel bilgiler sunulmuş, aynı zamanda bu hastalıklarda İVİg tedavisinin yeri tartışılmıştır. Bu bağlamda bu sayının nöroloji hekimleri için yararlı olacağına inanıyoruz.

Bu olguları hazırlayan değerli hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu özel sayının hem siz hekimlere hem de hizmet verdiğimiz hastalarımıza faydalı olması dileklerimle herkese sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Saygılarımla

Doç.Dr. Vildan YAYLA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detay
Neonatoloji Olgu Sunumları

Neonatoloji Olgu Sunumları

EDİTÖRDEN

Değerli meslektaşlarım,

İntravenöz immünoglobulin (İVİG), tıbbın pek çok alanında çeşitli enflamatuvar ve otoimmün hastalıklarda immünomodülatör tedavi olarak başarı ile kullanılmaktadır. Yenidoğan döneminde ise İVİG belli başlı bazı durumlarda kullanılmakta olsa da, bunlar sıklıkla olgu sunumları şeklinde bildirilmektedir.

Medical Network Neonatoloji Olgu Dergisi’nde fetal hayattan başlayarak bebekte immünolojik mekanizmalar sonucunda ortaya çıkan bazı önemli hastalıklarda İVİG kullanımı, olgular eşliğinde sunulmuştur. Burada ABO, Rh ve subgrup uyuşmazlıklarına bağlı gelişen hiperbilirubinemi, neonatal otoimmün trombositopeni, neonatal hemokromatozis, Parvovirüs B19 ilişkili hidrops ve anemi ile neonatal alloimmün nötropeni tanılı olgular sunularak, bu konularla ilgili son öneriler sizlerle paylaşılmıştır. Tüm olgularda kanıta dayalı tıp çerçevesinde hem ilgili hastalıklarla ilişkili güncel bilgiler sunulmuş, aynı zamanda bu hastalıklarda İVİG tedavisinin yeri tartışılmıştır. Bu bağlamda bu sayının tüm yenidoğan hekimleri için yararlı olacağına inanıyoruz. Bu olguları hazırlayan değerli hocalarıma çok teşekkür ederim.

Bu özel sayının hem siz hekimlere hem de hizmet verdiğimiz hastalarımıza faydalı olması dileklerimle herkese güzel bir yıl, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

 

Saygılarımla

Doç.Dr. Merih Çetinkaya

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detay

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.