Proje Yayınlar

Actual Medicine

Astımda Merak Edilenler

İÇİNDEKİLER

4 Un Allerjisine Bağlı Gelişen Mesleki Astım Olgusu

Uzm.Dr. Metin KEREN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin İmmünoloji ve Allerji Kliniği, İstanbul

9 Zor Astım: Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis Olgusu

Uzm.Dr. Burcu BARAN KETENCİOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kayseri

14 Anti-IgE Tedavisi ve Pulmoner Rehabilitasyon ile Kontrol Sağlanabilen Ağır Persistan Astım Olgusu

Uzm.Dr. Özlem ŞENGÖREN DİKİŞ, Doç.Dr. Tekin YILDIZ, Uzm.Dr. Seyhan US DÜLGER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

22 Kombinasyon Tedavisi ve Tam / İyi Kontrol

Uzm.Dr. İsmail Selçuk ACAR

Tire Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

27 Astım Akut Atak ve Bronşektazi Birlikteliği

Uzm.Dr. Erkan KURTARAN

Kilis Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kilis

Devanı için Üye Girişi % Else %>

Değerli Meslektaşlarım,

Astımın tanı ve tedavisi, küresel ve Türkiye’ye özel rehberlerle hekimlere aktarılmaya çalışılmıştır. Ancak bu rehberlerde de belirtildiği gibi her hasta kendine ait özellikler taşır. Tek bir hastalık kavramından bahsetmek zordur. Bu nedenle değerli meslektaşlarım tarafından farklı beş olgu sunularak astımın çeşitli gruplardaki özellikleri, komplikasyonları ve tedavileri aktarılmak istenmiştir. 

Bu beş olgunun ilki Dr. Metin Keren tarafından aktarılan “Un Allerjisine Bağlı Gelişen Mesleki Astım Olgusu”, ikincisi Dr. Burcu Baran Ketencioğlu tarafında sunulan bir “Allerjik Bronkopulmoner Asper­gil­lozis Olgusu”, üçüncüsü “Anti-IgE Tedavisi ve Pulmoner Reha­bi­li­tas­yon ile Kontrol Sağlanabilen Ağır Persistan Astım Olgusu” olup, Dr. Özlem Şengören Dikiş, Doç.Dr. Tekin Yıldız, Uzm.Dr. Seyhan Us Dülger tarafından hazırlanmıştır. Dördüncü olgu Dr. İsmail Selçuk Acar tarafından aktarılan kombinasyon tedavisi gereğini ve özellikle astımda tek başına uzun etkili beta-agonist kullanılmamasını hatırlatan bir olgudur. Beşinci olguda astım atak ve bronşektazi birlikteliği Dr. Erkan Kurtaran tarafından aktarılmıştır.

Olgularını paylaşan meslektaşlarıma ve basımını sağlayan Deva firmasına teşekkür ediyor, okuyucular için verimli olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Prof.Dr. Bilun GEMİCİOĞLU

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.