Proje Yayınlar

Actual Medicine

Olgularla KOAH Yönetimi

Değerli Meslektaşlarım

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dünyada ve ülkemizde sık görülen ciddi sakatlık ve ölüme yol açan bir hastalıktır. KOAH’lıların %90’ında etiyolojide aktif ya da pasif sigara kullanımı sözkonusudur. Bunun yanında iç ortam hava kirliliği (biomass vb.) ve dış ortam hava kirliliği de hastalığın oluşmasında giderek daha fazla rol oynamaktadır. Dünyada en çok öldüren hastalıklar sıralamasında 3. sıraya yükselmiştir.  

KOAH’ın hekimler tarafından erken tanısı ve etkin tedavisi, hastalıkla ilişkili sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Diğer yandan KOAH ayırıcı tanısında yer alan ve KOAH’ı taklit eden hastalıklar da ayırıcı tanıda yer almaktadır. Bu nedenle ayırıcı tanıya da özen gösterilmelidir.

Bu yayında KOAH ayırıcı tanısında nadir görülen bir durum, KOAH’ın idame tedavisinin yönetimiyle ilgili bir olgu ve KOAH’ın neden olduğu mortaliteyi artıran başka bir hastalık örneği sunulmuştur. 

Olguları hazırlayıp sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, okuyuculara yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Oğuz KILINÇ


GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.