Proje Yayınlar

Actual Medicine

KOAH Tedavisinda İnhaler Kortikosteroidlerin Yeri:

EDİTÖRDEN

Prof.Dr. Sibel NAYCI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

İlk-orta-lise eğitimini İstanbul Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Göğüs hastalıkları ihtisasını İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Has­tanesi’nde 1997 yılında tamamlayıp, göğüs hastalıkları uzmanı oldu. 1997-1998 yılları arasında Ankara Emek Verem Savaş Derneği, 1998-1999 yıllarında Tekirdağ Göğüs Has­ta­lık­ları Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı. 1999 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakülte­si Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na Kurucu Öğretim Üyesi-Yar­dımcı Doçent olarak atandı. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör unvanını aldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Toraks Derneği (TTD), European Respiratory Society (ERS) ve American Thoracic Society (ATS) mesleki üyesidir. Türk Toraks Derneği’nde Çukurova Şube Sekreterliği, KOAH Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 18. Yıllık Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı, 13. ve 14. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevleri yürütmüştür.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu ve Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Eğitim Programları Planlama Komisyonu gibi eğitim kurullarında görev almıştır.

2010 yılından bu yana Mersin İl Sağlık Müdürlüğü-Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol (GARD) Kurulu Üyeliği resmi görevlerini sürdürmektedir.

Bilimsel ilgi alanı ve akademik çalışmaları özellikle KOAH ve astım üzerine olup, bu alanda çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayını mevcuttur ve uluslararası klinik araştırma projeleri yürütmektedir. Göğüs hastalıkları alanında pek çok bilimsel dergide hakemlik ve danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.