Proje Yayınlar

Actual Medicine

Kronik Miyeloid Lösemide 60 Soru 60 Cevap

Kronik Miyeloid Lösemi ve İmatinib Mesilat

Devanı için Üye Girişi % Else %>

Kronik miyeloid lösemi (KML), Philadelphia kromozomu translokasyonu (t(9;22)) varlığında oluşan BCR-ABL füzyon transkriptinin patobiyolojik aktivitesi ile ortaya çıkan kronik neoplastik bir hematolojik hastalıktır. KML’nin en karakteristik özelliği kemik iliği ve çevresel kanda anormal “miyeloid prolife­ras­yon”dur. Kronik, akselere ve blastik faz olmak üzere üç aşamalı bir klinikopatolojik süreci takip eder.

İmatinib mesilat, hedefe yönelik bir tirozin kinaz inhibitörü (TKİ) ilaç olarak farmakobiyolojik etkinliği ile BCR-ABL aktivitesini kontrol altına alır. Bu şekilde KML hastalarında hematolojik, sitogenetik ve moleküler remisyonlar sağlanır. Günümüzde KML; hipertansiyon ve diyabet gibi kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. İmatinib mesilat, KML hastalarında “fonksiyonel kür” sağlamıştır. Artık KML hastalarında imatinib mesilat tedavisi altında beklenen yaşam süresi, hastanın yaş ve cinsiyeti ile uyumlu normal yaşam beklenti süresi olarak düşünülmektedir.

Bu kitapçıkta KML, TKİ tedavisi ve imatinib mesilat konusunda hekimler tarafından sorulan 60 soruya gerçek hayat deneyimlerinden hareketle pratik yanıtlar verilmesi amaçlanmıştır. Son yıllarda bilimde, özellikle de Hematoloji ve KML alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler soru-yanıt eksenli bilgi değişimini zorunlu hale getirmektedir. Elinizdeki bilimsel iletişimin bu çerçevede gerçekleşmiş mütevazı bir katkı olarak algılanması hepimizi mutlu edecektir.

Prof.Dr. İbrahim C. HAZNEDAROĞLU

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.