Proje Yayınlar

Actual Medicine

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 2 2019

Otolog Nakil Adayı Olmayan Multipl Miyelom Hastasında Şiddetli Biyokimyasal Relaps ve Sonrasında Lenalidomid’in Etkinliği

Prof.Dr. Nil GÜLER

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Denizli


GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.