Proje Yayınlar

Actual Medicine

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 3 2019

Bortezomib Bazlı İndüksiyon ve Tandem Otolog Nakil Sonrasında Nüks Gelişen Multipl Miyelom/Amiloidozis Hastasında Lenalidomid/Deksametazon ile 

Uzun Dönemli Remisyon

Prof.Dr. Birol GÜVENÇ • Uzm.Dr. Hüseyin Derya DİNÇYÜREK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Adana

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.