Actual Medicine

Bilimsel Danışmanlar Kurulu

Biliimsel Katkı Verenler

Prof.Dr. Hakan ALAGÖZLÜ

Medical Park Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Prof.Dr. Metin ARSLAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. N. Faruk AYKAN

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. İbrahim BALCIOĞLU

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Figen ŞERMET

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. M. Sinan BEKSAÇ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Çağlar ÇUHADAROĞLU

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Taner DAMCI

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Murat EMRE

Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı

Prof.Dr. Gülgün ERSOY

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ülker GÜL

SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Prof.Dr. Sadi GÜLEÇ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Osman İLHAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Sedat KİRAZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Savaş KOÇAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Dilşat MUNGAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı

Prof.Dr. Zeynel MUNGAN

Koç Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji 

Prof.Dr. Numan NUMANOĞLU

Ankara Özel TOBB ETÜ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Prof.Dr. F. Sibel ÖZEKMEKÇİ

MedAmerhkan Tıp Merkezi Nöroloji Kliniği

Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof.Dr. Serhat ÜNAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Peyman YALÇIN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Aytaç YİĞİT

Hisar Hospital Nöroloji Kliniği

Prof.Dr. Fuat YÖNDEMLİ

Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu 

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.