Kitaplar

Actual Medicine

MİNİMAL İNVAZİF TORASİK YAKLAŞIMLARI

Editörler

Prof. Dr. Muzaffer METİN

Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN

Yardımcı Editör

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL

 

GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ

1 Rijit Bronkoskopi

Olcay AYÇİÇEK

2 Girişimsel Pulmonolojide Soğuk ve Sıcak Uygulamalar

Onur Fevzi ERER

3 Minimal İnvazif Torasik Yaklaşımlar Hava Yolu Stentleri

Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Mehmet Akif ÖZGÜL

4 Benign Hava Yolu Stenozları ve Yönetimi

Demet TURAN, Mehmet Akif ÖZGÜL

5 Malign Hava Yolu Stenozları Yönetimi

Zafer AKTAŞ

6 Endobronşiyal Ultrasonografi

Ersin GÜNAY, Sibel GÜNAY

7 Endoskopik Ultrasonografi

Sibel YURT

8 Bronşiyal Termoplasti

Aysu Sinem KOÇ, Erdoğan ÇETİNKAYA

9 Periferik Akciğer Lezyonlarında Navigasyonel Bronkoskopi

Güler ÖZGÜL, Aydın ÇİLEDAĞ

10 Bronkoskopik Akciğer Hacim Azaltıcı Yöntemler

Deniz DOĞAN, Cantürk TAŞÇI

11 Robotik Bronkoskopi

Barış DEMİRKOL, Erdoğan ÇETİNKAYA

 

MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİ

12 VATS Sempatektomi

Mustafa Vedat DOĞRU, Yasemin Ece DEMİRKOL, Celal Buğra SEZEN

13 Videotorakoskopik Hacim Küçültücü Cerrahi

Volkan ERDOĞU, Yaşar SÖNMEZOĞLU, Özkan SAYDAM

14 Videotorakoskopik Lobektomi, Segmentektomi, Pnömonektomi

Meral Selin ONAY MAHMUTİ, Cemal AKER, Muzaffer METİN

15 İleri Evre Tümörlerde VATS Rezeksiyonlar

Kenan Can CEYLAN, Arkın ACAR

16 Uniportal Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi

Mehlika İŞCAN, Akif TURNA

17 Videotorakoskopik Dekortikasyon

Erhan ÖZER, Hüseyin MELEK

18 Mediyastinal Hastalıklarda Videotorakoskopik Cerrahi

Yunus SEYREK, Onur Volkan YARAN, Levent CANSEVER

19 VATS İle Diyafram Cerrahisi

İrfan YALÇINKAYA

20 VATS Komplikasyon ve Kriz Yönetimi

İlker KOLBAŞ, Çağatay TEZEL

21 VATS Özofagus Cerrahisi

Atilla EROĞLU, Yener AYDIN, Ali Bilal ULAŞ

22 Robotik Cerrahi

Murat AKKUŞ, Celal Buğra SEZEN

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.