Haberler

Actual Medicine

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Dünya Astım Günü’nde Önemli Uyarılar Yaptı

Solunum Derneği TÜSAD, Küresel Astım Girişimi (GINA) tarafından bu yıl 7 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilen Dünya Astım Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, astım hastalarının bu hastalığı doğru yönetmeleri ve hangi durumlarda tıbbi yardıma başvuracakları konusunda gerekli eğitimin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Kurtuluş Aksu tarafından aktarılan açıklamada, “Astım, 260 milyondan fazla insanı etkileyen, dünya çapında her yıl çoğu önlenebilir 450.000'den fazla ölümden sorumlu olan, en yaygın kronik bulaşıcı olmayan hastalıklardan biri. Düşük-orta gelirli ülkelerde özellikle inhaler tedavilerin bulunmaması nedeniyle astım ölümlerinin yüzde 90’ından fazlası bu ülkelerde gerçekleşiyor” uyarısı yapıldı.

Prof. Dr. Kurtuluş Aksu, astım hastalığıyla mücadelede önemli yetersizlikler olduğunu belirterek, bu eksikleri şöyle sıraladı: “Astımın yetersiz veya yanlış teşhis edilmesi, astımın temel tedavisi olan antienflamatuvar inhale kortikosteroidlerin yetersiz kullanımı, aksine kısa etkili beta2agonistlerin aşırı kullanımı astımla mücadele konusundaki temel yanlışlıklar. Uzman değerlendirmesi gereken astım hastaların yeterince tanınmaması ve dolayısıyla ileri ve etkin tedavilerin başlanmasının gecikmesi de çok önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor.”

Hastaların yanı sıra sağlık çalışanlarının da hastalıkla ilgili farkındalıklarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Aksu: “Astımdan kaynaklanan önlenebilir hastalık yükünün ve ölümlerin farkına varılarak, bu hastalıkla mücadele konusundaki kanıtlı bilimsel bilgileri hastalarına aktarmaları, hastalara en uygun tedaviyi sağlayacak şekilde bilgi birikimlerini geliştirmeleri büyük önem taşıyor” dedi ve Küresel Astım Girişimi’nin (GINA) ilgili paydaşları son derece yaygın olan astım hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğunun farkına varmaya çağrı yaptığını belirterek, “Girişimin bu seneki mesajı olan “kimseyi geride bırakmamak” ilkesi doğrultusunda çevre dostu inhaler ilaçların tüm ülkelerde ulaşılabilir olması sağlanmalı” diye konuştu.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.