Haberler

Actual Medicine

Ferring İlaç, Çalışanlarını Aile Kurma Yolunda Destekliyor

“Ferring’te Önce İnsan Gelir” felsefesi ile tüm dünyada hastalara ve şirket çalışanlarına yönelik çalışmalar ve projeler geliştiren Ferring İlaç, aile kurma taahhüdünün bir parçası olarak, çalışanlarını kendi aile kurma yolculuklarında desteklemek amacıyla Aile Kurma Destek Programı’nı hayata geçirdi.

Ferring bünyesinde çalışanlara aile kurma yolunda destek sağlamaya yönelik birleştirici ve kapsayıcı bir insan kaynakları projesi olarak hayata geçirilen Aile Kurma Destek Programı, anne ve babalara 26 hafta doğum izni imkanı tanıyor. Mali destek ve izin politikaları için küresel bir standart olarak belirlenen proje, işyerinde desteği ve farkındalığı güvence altına almayı hedefliyor.

Doğum izninde olan personelin izin süreleri boyunca tüm yan haklarının da devam ettiği Aile Kurma Destek Prog ra mı, çalışanların doğum izninden döndüklerinde yarı zamanlı olarak çalışmalarına da izin veriyor. Çoklu doğum/ evlat edinme veya yalnız ebeveynlik durumunda ebeveyn, izni 4 hafta daha uzatabiliyor. 20. haftadan önce gebelik kaybı veya hamileliğin tıbben sonlandırılması durumlarında da her iki ebeveyn için eşit süreli 4 haftalık izin hakkı tanınıyor.

Program çerçevesinde bulunan Aile Kurma Yardımları kapsamında, yerel kanunlara tabi olmak kaydıyla, fertilite tedavilerine, taşıyıcı annelik programlarına, evlat edinme, yumurta dondurma ve bağlantılı bakım hizmetlerine erişim sağlamak için çalışanlara mali destek sağlanıyor. Bu destek herhangi bir tavanla da sınırlandırılmıyor.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.