Haberler

Actual Medicine

GSK ve Microsoft İş Birliğiyle Nepal’de Hastalık Gözetim Projesi Başlatıldı

GSK’nın sağlık ve hastalık alanındaki uzmanlığı; Microsoft’un ise robotik ve genomik kullanarak hastalık tehditlerininerken tespitinde kullanılan Premonition sistemlerinin birleşmesiyle hayata geçirilen “Hastalık Gözetim Projesi” Nepal Sağlık ve Hastalık Çalışmaları Merkezi’nin destekleriyle başlatıldı. Sağlık hizmetlerinde iklim değişikliğine bağlı artan hastalık ve virüslerde fırsat eşitsizliğine sahip olan toplumlara odaklanan proje, sıtma gibi sivrisinekler tarafından taşınan hastalıkların artışının önüne geçilmesi amacıyla Nepal’de başlatıldı. “Hastalık Gözetim Projesi” ile hastalıkların erken tespiti ve yönetimi için yeni izleme stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Projeden olumlu çıktıların elde edilmesi halinde ihtiyaç duyan tüm toplumlara sunulması planlanıyor.

 

Projeye yönelik açıklamalarda bulunan GSK Küresel Sağlık Direktörü Thomas Breuer: “İklim değişikliği kaynaklı sağlık problemlerinin etkisi bu alanda hizmetin kısıtlı olduğu toplumlarda daha sık görülüyor. Süregelen iklim değişikliğinden kaynaklanan hastalıkların yayılımının ise küresel çerçevede artması bekleniyor. Bu kapsamda Microsoft iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Hastalık Gözetim Projesi’yle hastalıkların önlenmesinde dezavantaja sahip toplumlara fayda sağlamayı önceliklendirdik. Bu proje ile toplumların iklim değişikliğinin etkilerine sağlık alanında uyum sağlamalarına destek olacak; onlara bilime dayalı çözümler sunacağız. GSK ve Microsoft olarak bu projeyi farklı sektörlerden yenilikçi şirketlerin iklimle ilgili sağlık sorunlarına çözüm geliştirmek üzere bir araya geldiğinde nelerin mümkün olabileceğinin harika bir örneği olarak görüyoruz.” dedi.

Teknolojik gelişmeler sayesinde sağlık alanındaki birçok fırsat eşitliğinin önüne geçilebileceğini vurgulayan Microsoft Başkanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith ise: “Yeni teknolojiler, toplumlarda iklim değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkan sorunların önüne geçilmesinde önemli bir rol oynuyor. Microsoft Premonition teknolojisi ile GSK’nın sağlık alanındaki uzmanlığını bir araya getirerek, Nepal’deki halk sağlığı kuruluşlarının yararına olacak bir proje tasarladık. Microsoft olarak güçlü iş birlikleriyle dünya genelinde sağlık alanındaki fırsat eşitsizliğinin aşılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.