Haberler

Actual Medicine

Santa Farma “Sağlığın Dönüştüren Kadınları” Projesini Başlattı

 

“Sağlığın Dönüştüren Kadınları” Projesini Santa Farma İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Sema YETKİNER ile konuştuk.

Santa Farma’yı tanıyabilir miyiz? 

Türkiye’nin en köklü ilaç firmaları arasında bulunan ve 2019 yılında   75. yılını kutlayan Santa Farma, 1944 yılında Farma Laboratuvarı olarak haşere ilacı, öksürük tabletleri ve şurubu gibi basit ama kullanım sahası geniş ilaçlarla sektöre girmiş. 1946 yılında Santa Labora­tuvarı ile birleşme sonucu bugünkü Santa Farma‘nın temelleri atılmış. 1953 yılında üretim tesisi kurma kararı alınmış; 1954 yılında Santa Farma İlaç Fabrikası Kol­lektif Şir­keti, 1973 yılında ise Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. kurulmuş. Santa Farma, 10 ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 50 ayrı pazarda toplam 73 ürünle faaliyet gösteriyor. Söz konusu terapötik kategoriler, Dermatoloji, Sindirim Sis­temi ve Metabolizma, Gastroen­teroloji ve Enfeksiyon, Hematoloji, Kardiyovasküler Sis­tem, Kas&İske­let Sistemi, Radyo­loji, Merkezi Sinir Sistemi, Solunum Sistemi ve Ürogeni­tal Sistemi olarak sıralanıyor. Şirketin GEBKİM OSB’deki üretim tesisi, 44.000 m2 kapalı alanda, yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitesi ile çalışıyor. 

Santa Farma’da kaç kişi istihdam ediliyor?

Santa Farma’da 1000’i aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. Genel merkezimizde 150 çalışan, fabrikamızda 400 çalışan ve tüm Türkiye’de görev yapan 500 saha çalışanımız var. Bu sayı taşeron çalışanlarımızla birlikte 1200 kişiye ulaşıyor. 

2022 yılında İK gündeminizde neler bulunuyor?

Gündemimizde tüm İK yönetim sistemlerinin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi konusu var. Aslında pandeminin başından itibaren işe alım, eğitim ve benzeri İK sistemlerimizi güncelledik ve dijital ortama taşıdık. 

Ayrıca gündemimizde revize edeceğimiz çalışma modelimiz var. Pande­minin başından bu yana uyguladığımız hibrit çalışma modelini kalıcı hale getirme kararı aldık. Bu çalışma modelinde odak noktamız, çalışan bağlılığını korumak ve iletişimi arttırmak olacaktır.

Performans Sistemimizi de aynı şekilde güncelliyoruz. Geleceğin beklentilerine göre çalışanlarımızın yetkinliklerini eğitimler ile geliştirmeyi amaçlıyoruz. Koç Üniver­sitesi ile birlikte yürüttüğümüz Liderlik Gelişim Programı kapsamında Değişim Yönetimi ve Liderlik konularına odaklanıyoruz. Ayrıca SF Akademi çatısı altında çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimleri için geleceğin iş dünyasına dönük eğitimler düzenliyoruz.

Pandemi döneminde şirket içi iletişimimizi kuvvetlendirmek amacı ile iç iletişim platformumuz EKOL’ü hayata geçirdik. Şirket içi duyurular, şirket haberleri, çalışanlarımızdan haberler, projeler, Santa Farma Akademi ve dijital kütüphane bu platformda çalışanlarımızın kullanımına sunulmaktadır.

Santa Farma olarak “Sağlığın Dönüştüren Kadınları” projesini hayata geçireceksiniz. Projeyi oluşturma fikri nasıl ortaya çıktı?

Hepimizin farkettiği gibi küreselleşme, iklim değişikliği, demografik değişimler, teknolojik gelişme ve dijital dönüşüm tüm ülkelerin sosyo-ekonomik alt yapılarını etkilemekte ve değiştirmektedir. 

Ayrıca pandeminin iş dünyasında dijitalleşmeyi ve otomasyonu hızlandırdığı açık bir şekilde görülmüştür. İş dünyası çevik kalarak sürekliliğini korumak için dijital teknolojinin tüm imkanlarını hızla kullanmak zorunda kalmıştır. Sonuç­ta tüm ülkelerde ciddi boyutlara varan beceri açığı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu beceri açığı, şirketlerin ve ekonomilerin büyüme potansiyelini de etkileyen mega trend haline gelmiştir. 

İş dünyasındaki bu gibi eğilimler kadın çalışanları biraz daha fazla etkilemektedir.

Kendi bünyemizde müdür ve üstü kadın yönetici oranını %50’ye çıkarmayı başarmış bir şirketiz ve bu konuda öncülük yapmayı bir toplumsal sorumluluk projesi olarak benimsemekten gurur duymaktayız.

Bu kapsamda “Sağlığı Dönüştüren Ka­dın­lar” projemizin lansmanını bu ay yap­tık. İlgili projede “Teknolojide Ka­dın Derneği’’ ile işbirliği yapmaktayız. 

Santa Farma olarak, üniversitelerde ve meslek liselerinde Bilim, Tekno­lo­ji, Mühendislik, Matematik ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinin son sınıflarında okuyan veya yeni mezun olmuş 100 genç kadına, ücretsiz Pazarlama ve Satış Teknolojileri, İş Analistliği ve Gamification (Oyunlaştırma) eğitimi vereceğiz. 

Bu ve benzeri projelerle, ülkemizde ve ilaç sektöründe kadın istihdamının ve kadın yönetici oranının yükselmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Programa başvuru, eğitim ve bitirme süreçleri hakkında bilgi verir misiniz?

Teknolojide Ka­dın Derneği’nin www.wtechplatform.com portalı üze­­rin­den programa başvuruları almaya devam ediyoruz. Başvuruda bulanlara sınav gönderimi yapıyoruz, ardından da sonuçlara göre öğrencilerimizi belirleyeceğiz. Derslerimiz 18 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’ta sona erecek. 

Eğitim programı sonunda, eğitime katılanlara dijital sertifika verilecek ve ayrıca sağlık sektöründe gerek tarafımızdan gerekse de Teknolojide Kadın Derneği’nin işbirliği yaptığı diğer firmalar tarafından staj ve istihdamda öncelik imkanı tanınacak.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.