Haberler

Actual Medicine

Sanofi Türkiye “OncoSprint Programı”nı Hayata Geçiriyor

Sanofi, ReDis Innovation iş birliğiyle kanser ve yaşlılık alanlarındaki öncelikli ihtiyaç ve problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla OncoSprint Programı’nı hayata geçiriyor. Sanofi Türkiye’nin PharmUp girişimcilik platformu kapsamında geliştirilen OncoSprint Programı ile 65 yaş ve üzeri kanser hastalarının tanı, tedavi ve günlük yaşam süreçlerindeki sorun alanlarına odaklanılacak. Uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler, girişimci takımlar tarafından hızlandırılmış bir metodolojiyle geliştirilecek ve geliştirilen çözümlerin uygulanabilirliği yine sahada test edilecek.

OncoSprint Programı’nda ilk kez Google Ventures tarafından geliştirilip uygulanmış bir hızlı inovasyon üretme yöntemi olan Sprint metodolojisi kullanılacak. ReDis Innovation da bu yöntemi sağlık teknolojileri gibi derin teknoloji alanlarında geliştirerek uygulayacak. Bu sayede, kanser ve yaşlılık alanlarına yönelik çözümler üretilirken, yeni fikirlerin geliştirilmesinden, fikirlerin hedef gruplarda test edilmesine kadar olan aşamaların yaklaşık 1 aylık sürede tamamlanması hedefleniyor. Projenin paydaşlarından, Bilişim Vadisi deOncoSprint programının Design Sprint aşamasında, girişimci takımlara teknik ve fiziki çalışma ortamı konularında destek sağlayacak. Mayıs ayı içinde yapılması planlanan Sprint sürecinin son aşaması OncoSprint Demo Day, Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

OncoSprint Programı kapsamında, problemi tanımlama, çözüm tasarlama, kararlaştırma, çözüm yol haritası çıkartma ve doğrulama basamaklarından oluşacak süreçte; kamukurum temsilcileri, hasta dernekleri ve kanaat önderi akademisyenlerin katkılarıyla yaşlılık ve kanser konularında ihtiyaç duyulan noktalara yenilikçi çözümler geliştirilecek.

Sanofi Türkiye, İran ve Levant Özellikli Tedaviler Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu, “Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz OncoSprint Programı için büyük bir heyecan duyuyoruz. Program, Türkiye’deki inovasyon ekosistemini desteklemek amacıyla oluşturduğumuz ve 3 yıldır başarıyla devam eden PharmUp girişimcilik platformu kapsamında geliştirildi. Yenilikçi ve küresel bir sağlık şirketi olarak, insanların yaşamlarını daha sağlıklı sürdürebilmesi için çalışıyor, dünya genelinde insanların karşılanmamış ihtiyaçlarına çözüm bulmaya kendimizi adıyoruz. Bu doğrultuda, kanserin hastalar ve hasta yakınları için çok büyük bir yük oluşturduğunun farkındayız. Arkadaşlarımızın, komşularımızın, iş arkadaşlarımızın veya sevdiklerimizin kansere yakalanması sadece o kişiyi değil, aynı zamanda toplumu da etkileyen bir süreç. Özellikle de yaşlı bireylerde, eşlik eden hastalıklar kanser tedavisinde sıklıkla komplikasyonlara yol açtığından, kanserin önemli fiziksel ve psikolojik etkileri ortaya çıkıyor.¹,² Kanser hastası yaşlılarımız, kanser tedavisinin yan etkilerine karşı genellikle daha savunmasızlar ve bu da yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkiliyor.³ OncoSprint Programı kapsamında da, kanser ve yaşlılık alanına umut olacak fikirlerin peşindeyiz. Bu alanda fark yaratacak hasta odaklı pek çok yenilikçi fikri duymak için sabırsızlanıyoruz.”

Kaynaklar: 1. Pilleron S. et al. Global cancer incidence in older adults, 2012 and 2035: A population‐based study. Int J Cancer. 2019;144:49‐58. doi:10.1002/ijc.31664. 2. Institute of Medicine (US) Committee on Psychosocial Services to Cancer Patients/Families in a Community Setting; Adler NE, Page AEK, editors. Cancer Care for the Whole Patient: Meeting Psychosocial Health Needs. Washington (DC): National Academies Press (US); 2008. 1, The Psychosocial Needs of Cancer Patients. Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK4011. 3. Mohile SG. et al. Practical assessment and management of vulnerabilities in older patients receiving chemotherapy: ASCO guideline for geriatric oncology. J Clin Oncol 2018;36(22):2326.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.