Haberler

Actual Medicine

Johnson & Johnson Vision, Global Göz Sağlığı Araştırmasının Sonuçlarını Açıkladı

Her yıl düzenlenen global göz sağlığı araştırması, yıllık göz muayenesi yaptırmanın önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Johnson & Johnson Vision'ın “Gözlerinizi Önceliklendirin” kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Bu yılki araştırmaya göre, yetişkinlerin 1/3’ünden fazlası pandeminin başından bu yana görme kalitelerinin kötüleştiğine inanıyor ancak çoğu göz sağlığı için hiçbir önlem almıyor. Dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 86'sı diğer duyulardan çok görme yetisini kaybetmekten korkuyor. Fakat katılımcıların yüzde 70'i önümüzdeki yıl bir göz muayenesi olmayı planlamadığını belirtiyor.1 Ankete katılanların yüzde 83’ü göz sağlığının genel vücut sağlıkları için önemli olduğunu kabul ediyor2 ancak sadece 41’i geçtiğimiz yıl göz muayenesi yaptırdığını belirtiyor.2

Johnson & Johnson Vision Türkiye Orta Doğu ve Afrika Profesyonel Eğitim ve Gelişim Kıdemli Müdürü Dr. Banu Arslan şunları söylüyor: “Johnson & Johnson Vision olarak insanları yıllık göz muayenesi konusunda bilinçlendirerek göz sağlığı algısını değiştirmeye kararlıyız. Yaptığımız global araştırma, her 4 kişiden sadece 1’inin göz sağlığı ve diğer hastalıklar arasındaki bağlantıyı bir uzmanla tartıştığını gösteriyor. “Gözlerinizi Önceliklendirin” kampanyası ve yıllık göz sağlığı araştırmamızla insanları düzenli göz doktoruna gitmenin önemi hakkında bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.”

Katılımcıların “gözün içindeki merceğin bulanıklaşması” şeklinde de tanımlanabilen katarakt için yaptığı yorumlar, hastalığın tedavisinin önemini ortaya koyuyor.

Katarakt ameliyatı olan kişilerin yaklaşık ¾’ü (yüzde 72), ameliyatı geciktirdikleri için pişmanlık duyuyor. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 56), kısa süreler içerisinde gerçekleştirilen katarakt ameliyatı öncesi görüş kalitelerinin ne kadar kötü olduğunu fark etmediklerini dile getiriyor. Kırma kusurlarının tedavisi için göz önünde bulundurulması gereken çözümlerden biri de refraktif cerrahi yöntemi LASIK’dir. Amerika Refraktif Cerrahi Konseyi'ne göre, hastaların yüzde 90'ı işlem sonrası daha iyi bir görüşe sahip olduğunu belirtiyor. 

Ebeveynlerin 3/4’ü (yüzde 75) çocuklarının göz muayenesinin kendi muayenelerinden çok daha önemli olduğunu belirtirken2, yüzde 61'i çocuklarına miyop teşhisi konmasından endişe duyduğunu ifade ediyor.2 Buna rağmen, sadece ¼’ü (yüzde 27) önümüzdeki yıl çocukları için bir göz muayenesi planlıyor.2

Uzağı net görememe olarak adlandırılan miyopi, tedavi edilmediği takdirde göz sağlığını tehdit edebiliyor. Miyopi, kronik ve bazen de ilerleyici bir rahatsızlıktır ve 21. yüzyılda göz sağlığı alanındaki en büyük tehdit olarak kabul edilir.Dünya nüfusunun yarısının 2050 yılına kadar miyop olacağı tahmin ediliyor.4 Genellikle 8-12 yaşları arasında miyop tanısı konan küçük çocuklar, hayatlarının ilerleyen döneminde göz hastalıkları açısından risk altında olabiliyor.5,6 Miyopi ile mücadele etmenin en iyi yolu, çocukların her yıl düzenli göz muayenesi olmalarını sağlamaktan geçiyor.

Araştırmanın en ilginç sonuçları ise güzellik ve göz sağlığı arasındaki ilişki konusunda karşımıza çıkıyor.2 Her dört katılımcıdan biri (yüzde 27), sağlıklı görüşten çok gözlerinin nasıl göründüğü konusunda endişeli. Multifokal gözlük takmaktan endişe duyan on kişiden üçü (yüzde 29), gözlüğün onları yaşlı göstereceğine inanıyor veya özgüvenlerini etkileyeceğini düşünüyor (yüzde 30)2 ancak yalnızca yüzde 37’si multifokal kontakt lenslerin gözlüklere alternatif olarak kullanılabileceğini biliyor.2  Johnson & Johnson Vision’ın yıllık global göz sağlığı araştırmasına göre, insanlar pandemi sebebiyle göz sağlıklarının bozulmasından endişe ediyor. Rutin göz muayenesi, göz sağlığını korumanın en etkili yolu olmaya devam ediyor.

Kaynaklar:  1. The LASIK Procedure: A Complete Guide. http://www.allaboutvision.com/visionsurgery/lasik.html, 2. JJV arşiv verisi 2021: The Harris Poll tarafından Temmuz 2021'de düzenlenen Küresel Göz Sağlığı Araştırması; n=16.034. Pazarlar ABD, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, Güney Kore, 3. JJV data on file 2021: Myopia Compendium. 4. Holden BA. et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 to 2050. Ophthalmol. 2016;123(5):1036‐42. 5. National Eye Institute. Nearsightedness‐Who is at Risk? https://nei.nih.gov/healthyeyes/myopia. Last accessed September 2019. 6. Hu Y. et al. Association of Age at Myopia Onset with Risk of High Myopia in Adulthood in a 12‐Year Follow‐up of a Chinese Cohort. Jama Ophthalmol. 2020;138(11):1129‐34.

 

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.