Haberler

Actual Medicine

Yapısal Kalp Hastalıkları Derneği Kardiyoloji Alanında Sürekli Tıp Eğitimine Katkı Verecek

Yapısal Kalp Hastalıkları Derneği, yapısal kalp hastalıklarını odak noktasında tutarak toplum ve sağlık profesyonelleri nezdinde kardiyolojinin kapsamında bulunan tüm hastalıklara dair farkındalık yaratmak, kardiyovasküler hastalıklar ve girişimsel kardiyoloji alanında ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek hekimlere öncülük etmek için 2021 yılının ikinci yarısında faaliyetlerine başladı.

Tıp disiplininin  sadece fakülte veya uzmanlık göreviyle sınırlandırılması mümkün olmayan ve yaşam boyu devam etmesi gereken bir eğitim olduğunu söyleyen Yapısal Kalp Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ballı, derneğin kuruluş amacı ve gelecek dönemdeki çalışmaları konusunda bilgiler verdi:

“Özellikle girişimsel kardiyoloji-yapısal kalp hastalıkları açısından tecrübe paylaşımının çok daha önemli olduğunun bilincinde olarak meslektaşlarımızın yaşam boyu sürecek olan eğitim serüvenlerinde karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı olmak, bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, hekim deneyim ve uygulama becerilerini arttırarak en temel amaç olan insan sağlığını iyileştirmeyi hedefliyoruz. 

Yapısal kalp hastalıkları genel olarak koroner arterleri içermeyen kardiyovasküler hastalıklar ve bu hastalıklarla ilgili girişimleri tanımlamaktadır. Son 20 yılda kardiyolojinin bu alanında  önemli gelişmeler yaşanmış olup bu gelişmelerin etkin bir şekilde hastaların yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yansıtılması önem kazanmıştır. Kardiyoloji disiplininde spesifik bir alan olarak izlenmekle birlikte diğer kardiyovasküler hastalıklarla birlikte ortak bir çok risk faktörünü (sigara, hipertansiyon gibi) içerdiğinden bu risk faktörleri ile mücadele, hastalıkların ortaya çıkışını önleme, geciktirme, erken tanı-uygun tedavi ile ölüm ve sakatlıkları engelleme  noktasında gerek toplumsal gerekse sağlık profesyonelleri açısından farkındalık düzeyinin arttırılmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 2022 yılında sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve eğitim ağını güçlendirmek ve eş zamanlı olarak toplumsal farkındalık projelerini hayata geçirmek için başta kardiyoloji olmak üzere diğer sağlık dernek ve kuruluşları ile birlikte hareket ederek, ülkemizin sağlığına önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz.”

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.