Haberler

Actual Medicine

8. Hayat Bulan Fikirler Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gilead’ın 2013 yılında başlattığı “Hayat Bulan Fikirler” programı kapsamında sağlanan karşılıksız proje destekleri bu yıl 8’inci kez sahiplerini buldu. Bağımsız jürilerin değerlendirmesinin ardından, toplam 500 bin TL destek almaya hak kazanan 6 bilimsel ve 4 sosyal proje 20 Ekim 2021’de düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Bu yıl desteklenen 10 projeyle birlikte 8 yılda toplam 64 projeye sağlanan destek miktarı 860 bin dolara ulaştı.

Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Türkiye’de 8 yılda toplam 64 projeye 860 bin dolar destek sağladıklarını belirterek, “Gilead’da hedefimiz herkes için daha iyi, daha sağlıklı bir dünya yaratabilmek. Çünkü bunun mümkün olduğuna inanıyor ve bilimi en yüksek seviyede kullanarak bu amaca hizmet edebileceğimizi biliyoruz. Bunu başarmak için sadece kendi araştırmalarımızla yetinmiyor, tüm dünyada bilimsel ve sosyal projelere de destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki desteklediğimiz her iyi fikir hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarında büyük değişimler yaratıyor. İşte buradan yola çıkarak Türkiye için kurguladığımız Hayat Bulan Fikirler destek programı ile tam 8 yıldır Türkiye’den fikirlerin bağımsız bir şekilde gelişerek, hayat bulmalarına katkı sağlıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

2021 Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler: Bilimsel Projeler: HIV: Kabul ve Kararlılık Online Grup Terapisinin HIV ile Enfekte Bireylerde Damgalanma ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisine Yönelik Terapi Programı Geliştirme Çalışması - Pozitifİz Derneği -Araştırıcılar: Ertuğrul Saral, Emrah Karadere.

Viral hepatitler: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalarında Hepatit B aşı yanıtında mikroRNA’ların biyobelirteç potansiyellerinin belirlenmesi - Sakarya Üniversitesi - Araştırıcılar: Gamze Güney Eskiler, Asuman Deveci Özkan, Oğuz Karabay, Mukaddes Tozlu, Ayhan Aydın, Yasemin Gündüz.

Viral hepatitler: Kronik Hepatit C yönetiminde HCV RNA yerine HCVcAg Kullanılabilir mi? HIVEND (HIV Enfeksiyonu Derneği) -Araştırıcılar: Di̇lruba Garashova, İlker İnanç Balkan, Mert Ahmet Kuşkucu, Bahri Teker, Ömer Fehmi Tabak.

Onkoloji ve hematolojik maligniteler: HLA (İnsan Lökosit Antijeni) doku grubu ile idyopatik trombotik trombositopenik purpura ilişkisi immünogenetik analizi - Türkiye Çalışması - İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı - Araştırıcılar: Cevat İlteriş Kıkılı, Mustafa Murat Özbalak, Demet Kıvanç, Fatma Savran Oğuz, Sevgi Kalayoğlu Beşışık.

Viral hepatitler: ncRNA’lar ile uyarılmış deneysel HBV kaynaklı hepatosellüler kanser modellerinde ortotopik nakil sonrası nüks gelişiminin incelenmesi - Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı - Araştırıcılar: Seçil Ak Aksoy, Berrin Tunca, Fuat Aksoy, Ekrem Kaya, Melis Mutlu, Çağla Tekin, Murat Kıyıcı, Nesrin Uğraş, Gökhan Öngen, Halit Ziya Dündar.

HIV: Anadolu’da HIV1 enfeksiyonunun moleküler epide miyolojik analizi ve antiretroviral ilaç direnç profilinin incelenmesi - Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) - Araştırıcılar: Adem Özdemir, Meliha Çağla Sönmezer, Tülin Demir, Koray Ergünay, Ahmet Çağkan İnkaya, Ahmet Pınar, Serhat Ünall

Sosyal Projeler: HIV: Türkiye Genelindeki Kadın Örgütlerine Yönelik HIV Farkındalığı Eğitimi (Pozitifiz Derneği), HIV: Medyada HIV ve AIDS Duyarlılık Projesi (Pozitifiz Derneği), Onkoloji ve hematolojik maligniteler: Ergen ve Genç Tümörlerinde Farkındalık Akademik Onkoloji Derneği (AKOD) -Araştırıcılar: Serra Kamer, Erdem Göker,  Güray Saydam, HIV: COVID-19 Pandemisinde HIV AIDS Durum Analizi (Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği).

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.