Haberler

Actual Medicine

Türkiye’de Klinik Araştırmalar İçin Ortam Oluşturmak

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve Avrupa İlaç Sanayi ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) ortaklığında 14 Eylül 2021’de düzenlenen webinarda hem Türkiye hem de farklı ülkelerde klinik araştıtırmalarda gelinen noktalar paylaşıldı. Türkiye’nin klinik araştırmalar konusundaki iradesi, Türkiye’nin klinik araştırmalar için tercih edilen bir ortam olması için yapılan çalışmalar Türkiye Cumhuriyetiti Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay tarafından anlatıtıldı.

EFPIA Uluslararası İlişkiler Sorumlu Müdürü Dr. Koen Berden toplantının açılış konuşmasında “Yalnızca 2020’de başlayan 5000’den fazla klinik araştırmayla tüm dünyada sağlık hizmetleri alanında derin bir etki yaratacak yeni bir döneme giriyoruz. Hücre ve gen terapileri, Alzheimer tedavileri gibi birçok alanda umut vaat eden yenilikçi tedaviler ile karşılaşmak mümkün. Birçok ülke, üretime daha fazla ağırlık vererek yenilikçi ilaçlar için ihtiyaç duyulan ve çok daha yüksek katma değer sunan klinik ArGe çalışmaları konusundaki potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanıyor. Klinik ArGe’nin toplum, sağlık sistemi ve hastalar üzerinde çok daha geniş etkileri oluyor. Sektör açısından baktığımızda Türkiye’de daha fazla klinik araştırma yapılmasını sağlayacak önemli bir potansiyel bulunuyor” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ise şunları kaydetti: “İlaç ArGe’sinin en önemli basamaklarından olan klinik araştırma altyapısının ülkemizde geliştirilmesi büyük önem arz ediyor. Klinik araştırmalarda ülkemizin bölgede lider ülke konumuna gelmesini sağlamak, temel politikalarımızdan biridir. Ağustos 2021 tarihi itibariyle yürüyen aktif araştırma sayımız ise 1027’ye ulaşmıştır. 2012-2020 yılları arasında yapılan başvuruların yüzde 31’i faz III, yüzde 24 gözlemsel çalışma, yüzde 20'si biyoyararlanım/biyoeşdeğerlilik çalışması, yüzde 15'i faz 4, yüzde 9 faz II ve yüzde 1’i ise faz I araştırmadır. Şu an için hedefimiz, yürütülen araştırma sayısını artırmakla birlikte, faz I merkez sayısını mevcut sayının iki katına çıkarmaktır. Alınması gereken aksiyonlar paydaşlarla birlikte hayata geçirilmektedir.

"Türkiye İçin Klinik Araştırma Stratejisinin Faydaları, Yenilik Temelli Büyüme İçin Yol Haritası” başlıklı rapor, dünya ve ülkemizdeki klinik araştırma ortamının irdelendiği, global klinik araştırma trendlerinin ortaya konduğu ve ülkemizde klinik araştırma altyapısının geliştirilmesiyle klinik araştırmaların artması konusunda öneriler sunan, bölgesel lider olma hedefimize giden yolda tüm paydaşlar için bir kaynak niteliğindedir. Bu raporun bir çıktısı olarak kamu temsilcilerimiz, sektör temsilcileri, STK’lar ve akademisyenler ile bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu, klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması, faz I merkezlerinin sayılarının ve uluslararası platformda ülkemizin klinik araştırmalar konusundaki bilinirliğinin artırılması gibi birçok konuda aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.”

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.