Haberler

Actual Medicine

GSK ile Vir Biotechnology Tarafından Geliştirilen COVID-19 İlacının Güncel Klinik Sonuçları Açıklandı

Yapılan son bilimsel çalışma, GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen antikor ilacının ağır seyretme riski yüksek olan hafiforta derecede COVID19’lu erişkinlerde hastaneye yatış oranının ve ölüm riskinin önemli ölçüde düşmesini sağlamasının yanı sıra bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu da ortaya koydu.

GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen monoklonal antikor ilacının COMETICE (COVID19 Monoklonal Antikor Etkililik ÇalışmasıErken Bakım Amaçlı) programı kapsamında devam eden Faz 3 çalışmasının yeni sonuçları açıklandı. Klinik çalışmanın birinci sonlanma noktası olan 29. günde hafif ve orta derecede COVID-19’lu erişkinlerin 24 saatten fazla hastane yatışında ve herhangi bir nedene bağlı ölümlerinde plaseboya kıyasla yüzde 79’luk bir azalma gözlemlendi.

Faz 3 klinik çalışmasından elde edilen bulgular ilacın hastaneye yatış oranını ve ölüm riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Ayrıca laboratuvar verileri ilacın Delta varyantı dahil olmak üzere, tüm varyantlara karşı etkili olduğunu da ortaya koydu.

Bu veriler sonucunda, ağır komplikasyonlar geliştirme riski olan COVID-19 hastalarının erken tedavisinde kullanılmak üzere GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen monoklonal antikor ilacı ile ilgili detaylar güncellenen ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) COVID19 Tedavi Rehberi’nde yerini aldı.

Bir süre önce FDA’den acil kullanım onayı alan ilaca daha sonra EMA tarafından da spesifik şartlar altında kullanım onayı verilmişti.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.