Haberler

Actual Medicine

Ürolojik Sorunlarda “Utanma” Nedeniyle Geç Kalınıyor!

Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, “Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü” dolayısıyla prostat kanserinin tanı ve tedavisine ilişkin uyarılarda bulundu.

Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ataus, ürolojik şikayetleri olan kişilerin doktora başvurmayı ihmal etmelerinin en önemli nedenlerini "utanma" ve "yakınmaları göz ardı etmeleri" olduğuna dikkat çekti.

Dünya nüfusunun genel olarak 6'da birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018’de 9,6 milyon hastanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Ataus şu bilgileri verdi: “Verilere göre Türkiye’de 2018’de 210 bin 537 yeni kanser vakası görülürken, kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116 bin 710 olarak raporlandı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de benzer şekilde erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer, takiben prostat kanseridir ve prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra kansere bağlı ölümlerde ikinci sıradadır. 2018 yılı istatistiklerine göre, dünya genelinde 1,28 milyon hasta prostat kanseri tanısı alırken, ülkemiz açısından istatistiki veriler net olmamakla beraber, Üroonkoloji Derneği’nin yaptığı araştırmaya göre erkek popülasyonumuzda prostat kanseri solid organ tümörü olarak en sık karşılaşılan tümördür. Son bilgiler ülkemizde de 12 erkekten birinin prostat kanseri tanısı aldığı yönündedir.”

Prof.Dr. Ataus, prostat kanserinin sık görülmesi ve kansere bağlı ölümlerde erkeklerde ikinci sırada yer alması nedeniyle 1990’ların başından itibaren PSA ile tarama çalışmaları yapıldığını ve ciddi mesafe alındığını belirterek, PSA taramasının özellikle metastatik hastalık görülme oranlarında düşmeye yol açtığını kaydetti. Son 25 yıldaki gelişmelerin hastalığın biyolojisinin daha iyi tanınmasına, tanı ve tedavi algoritmalarında ciddi değişikliklere neden olduğunu kaydeden Prof.Dr. Ataus şunları önerdi: “Erken tanıya yönelik olarak klinik yaklaşımlar, risk grubundaki erkeklerde (ülkemiz için özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunanlarda) 40 yaşında ürologlar tarafından yapılan prostat muayenesi ve PSA testi yapılması önerilirken, risk grubunda olmayanlarda bu kontrollerin 50 yaşında başlaması önerilmektedir.”

Prof.Dr. Süleyman Ataus ayrıca, “Pros tat Kanseri diğer birçok kanser türleri gibi muldisipliner yaklaşımla tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Üroonkologlar, Medikal Onkologlar, Radyasyon Onkologları, Nükleer Tıp Uzmanları, Radyologlar, Patologlar ve Moleküler Genetikçiler bu multidisipliner takımın içinde yer almaktadır” diyerek şunları söyledi: “Üroonkoloji Derneği, ülkemizde prostat kanseri başta olmak üzere tüm ürolojik kanserlerde toplum bazında farkındalığının arttırılması, bu konuların bilimsel alanlarda tartışılmasının sağlanması, ülkemizdeki üroonkoloji uygulamalarının dünya standartlarında olması ürolojik onkoloji alanında ülkemiz bilim insanlarının katkı verdiği ve ülkemize ait sonuçların paylaşıldığı bilimsel çalışmaların teşvik edilip desteklenmesini amaçlamaktadır.”

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.